Vartus atkels kas, tėviškėn kai grįšim,kas žiburį uždegs, kas alkanus pavalgydins,kas kas pavasarį po baltą vyšniąmūs,...